Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz DR-2112-R-P 0.1 N.m, 0.2 N.m, 0.5 N.m, 1 N.m, 2 N.m, 5 N.m, 10 N.m, 20 N.m, 30 N.m, 50 N.m, 100 N.m, 200 N.m, 500 N.m, 1000 N.m

Lượt xem: 446

Cảm biến đo Momen xoắn Lorenz DR-2112-R-P 0.1 N.m, 0.2 N.m, 0.5 N.m, 1 N.m, 2 N.m, 5 N.m, 10 N.m, 20 N.m, 30 N.m, 50 N.m, 100 N.m, 200 N.m, 500 N.m, 1000 N.m, Rotating Torque Sensors: DR-2112/DR-2112-P and DR-2112-R/DR-2112-R-P (contactless) with Nominal Torque from 0.1 … 20000 N·m

Vendor: Lorenz Messtechnik