Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Camera công nghiệp GigE Imaging source DYK 33GX250

Lượt xem: 38

GigE Polarsens camera

  • 2/3 inch Sony CMOS Pregius Polarsens sensor (IMX250MYR)
  • 2,448×2,048 (5 MP), up to 24 fps
  • Global shutter
  • Trigger and I/O inputs
  • Casing compatible to most analog cameras
  • Manufactured by The Imaging Source
  • Windows and Linux software included

Vendor: The Imaging Source(TIS)