Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module EtherCAT Slave 8/16 kênh đầu vào tương tự cách ly ICP DAS ECAT-2011H

Lượt xem: 257

ECAT-2011H CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 16-ch/8-ch AI (RoHS)

Vendor: ICP DAS