Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module EtherCAT Slave 4 kênh đầu ra tương tự cách ly ICP DAS ECAT-2024

Lượt xem: 256

ECAT-2024 CR
EtherCAT Slave I/O Module with Isolated 4-ch AO (RoHS)

Vendor: ICP DAS