Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module EtherCAT Slave điều khiển 1 trục động cơ bước ICP DAS ECAT-2091S

Lượt xem: 287

ECAT-2091S
EtherCAT single axis stepper motor controller/ driver (Metal)

Vendor: ICP DAS