Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Máy tính nhúng » Máy tính nhúng, máy tính công nghiệp không quạt » Máy tính công nghiệp không quạt (Card đồ họa rời)

Máy tính công nghiệp không quạt (Card đồ họa rời)

Máy tính công nghiệp không quạt (Card đồ họa rời)

Xem tất cả 6 kết quả

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 12.1 inch Nexcom OPPC 1240T

Barebone
OPPC 1240T (P/N: 90IQ1240T00X0)

12” TFT XGA 4:3 Fanless Open Frame PC with Intel Atom® E3826 1.46GHz, touch screen, 4GB DDR3L, 3 x USB, 2 x COM and VGA

 

Options
12V, 60W AC/DC power adapter w/o power cord (P/N: 7400060031X00)

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch Nexcom OPPC 1540HT- J1900

Barebone
OPPC 1540HT-J1900 (P/N: 90IQ1540H00X0)

15″ XGA LED backlight touch Panel PC with Intel® Celeron® J1900, 2.0GHz, 1000 nits, touch screen, 4GB DDR3L with 2x RS232/422/485

Options
12V, 60W AC/DC power adapter w/o power cord (P/N: 7400060031X00)

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch Nexcom OPPC 1540T Series

Barebone
OPPC 1540T (P/N: 90IQ1540T00X0)
15″ XGA LED backlight touch Panel PC with Intel® Atom™ E3826 1.46 GHz, touch screen, 4GB DDR3L with 2x RS232/422/485

OPPC 1540T-J1900 (P/N: 90IQ1540T02X0)
15” TFT XGA 4:3 Fanless Open Frame PC with Intel® Celeron™ J1900, 2.0GHz,Touch Screen, 4GB DDR3L, 3 x USB, 2 x COM and VGA

 

Options
12V, 60W AC/DC power adapter w/o power cord (P/N: 7400060031X00)

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 17 inch Nexcom OPPC 1740T

Barebone
OPPC 1740T (P/N: 90IQ1740T00X0)

17″ XGA LED backlight touch panel PC with Intel Atom® E3826 1.46GHz, touch screen, 4GB DDR3L with 2 x RS232/ 422/ 485

 

Options
12V, 60W AC/DC power adapter w/o power cord (P/N: 7400060031X00)

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 19 inch Nexcom OPPC 1940HT- J1900

Barebone
OPPC 1940HT-J1900 (P/N: TBD)

19″ SXGA LED backlight touch Panel PC with Intel® Celeron™ J1900, 2.0GHz, 1000 nits, touch screen, 4GB DDR3L with 2x RS232/422/485
Options
12V, 60W AC/DC power adapter w/o power cord (P/N: 7400060031X00)

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 19 inch Nexcom OPPC 1940T Series

Barebone
OPPC 1940T (P/N: 90IQ1940T00X0)
19″ TFT XGA 4:3 Fanless Open Frame PC with Intel Atom® E3826 1.46GHz,Touch Screen, 4GB DDR3L, 3 x USB, 2 x COM and VGA

OPPC 1940T-J1900 (P/N: 90IQ1940T01X0)
19” TFT XGA 4:3 Fanless Open Frame PC with Intel® Celeron™ J1900, 2.0GHz,Touch Screen, 4GB DDR3L, 3 x USB, 2 x COM and VGA

 

Options
12V, 60W AC/DC power adapter w/o power cord (P/N: 7400060031X00)

 

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính công nghiệp không quạt (Card đồ họa rời) Nexcom, Axiomtek, IBASE