Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Máy tính nhúng » Máy tính nhúng, máy tính công nghiệp không quạt » Máy tính công nghiệp không quạt (Khe mở rộng)

Máy tính công nghiệp không quạt (Khe mở rộng)

Máy tính công nghiệp không quạt (Khe mở rộng)

Xem tất cả 9 kết quả

Kit giải pháp bộ phát hình kỹ thuật số Nexcom DSS-100

DSS-100
Digital Signage Solution PDSB 325, PowerDigiS signage software

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Kit giải pháp bộ phát hình kỹ thuật số Nexcom IDS-100

IDS-100
Instant Digital Shelf Solution, PDSB 325, NDiS B535, 1080p camera, ESL base station, 2” ESL x 1, 4.4” ESL x 1, facial analytics software, PowerDigiS signage software

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Kit giải pháp bộ phát hình kỹ thuật số Nexcom RAS-100

RAS-100
Retail Analytics Solution, NDiS B535, NCi-311

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Kit giải pháp bộ phát hình kỹ thuật số Nexcom RDK-100

RDK-100
Interactive Gesture Controlled Solution NDiS B535, Intel® RealSense camera, 10.1” tablet, Gesture control software

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Kit giải pháp bộ phát hình kỹ thuật số Nexcom SSK-100

SSK-100
Smart Self Ordering Kiosk Solution, NDiS B325-SI3, PowerDigis signage software, Quividi VidiReports Pro (pre-installed in NDiS B325-SI3 with 2-year license), Microsoft Azure cloud account (1-year license), optional FHD camera and touch display.

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Kit giải pháp bộ phát hình kỹ thuật số Nexcom SSS-100

SSS-100 (PN: 10W00B32508X0)
Smart Shelf Solution, NDiS B325-SI3, PowerDigis signage software (optional), Quividi VidiReports Pro & VidiCenter (pre-installed in NDiS B325-SI3 with 2-year license), optional FHD camera and display signage

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Kit giải pháp bộ phát hình kỹ thuật số Nexcom VAS-100

VAS-100
Video Analytics Solution, PDSB 325, NDiS B535, 1080p camera, facial analytics software, PowerDigiS signage software

Đọc tiếp
Vendor: Nexcom

Máy tính công nghiệp iBASE CMI211

CMI211 System Family
Expandable Type System for IBASE Mini-ITX Motherboard

Đọc tiếp
Vendor: iBase

Máy tính công nghiệp iBASE CMI212

CMI212 System Family
Expandable System with IBASE Mini-ITX Motherboard

Đọc tiếp
Vendor: iBase

Máy tính công nghiệp không quạt (Khe mở rộng) Axiomtek, IBase, Nexcom