Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module vào/ra Ethernet 10 kênh đầu vào tương tự + 6 kênh đầu ra số ICP DAS ET-7019Z

Lượt xem: 263

ET-7019Z/S CR Ethernet I/O Module with 10-ch universal AI, 6-ch DO with DB-1820 Daughter Board (RoHS)
PET-7019Z/S CR PoE Ethernet I/O Module with 10-ch universal AI, 6-ch DO with DB-1820 Daughter Board (RoHS)
ET-7219Z/S CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch with 10-ch universal AI, 3-ch DO with DB-1820 Daughter Board (RoHS)
PET-7219Z/S CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch with 10-ch universal AI, 3-ch DO with DB-1820 Daughter Board (RoHS)
ET-7019Z/S2 CR Ethernet I/O Module with 10-ch universal AI, 6-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable (RoHS)
PET-7019Z/S2 CR PoE Ethernet I/O Module with 10-ch universal AI, 6-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable with PoE (RoHS)
ET-7219Z/S2 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch with 10-ch universal AI, 3-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable (RoHS)
PET-7219Z/S2 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch with 10-ch universal AI, 3-ch DO with DN-1822 Daughter Board and a 1.8 m Cable with PoE (RoHS)

Vendor: ICP DAS