Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module Ethernet Modbus TCP 8 kênh đầu vào số (DI) + 8 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS ET-7044

Lượt xem: 259

ET-7044 CR Ethernet I/O Module with 8-ch DI, 8-ch DO (RoHS)
PET-7044 CR PoE Ethernet I/O Module with 8-ch DI, 8-ch DO (RoHS)
ET-7244 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-ch DI, 8-ch DO (RoHS)
PET-7244 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-ch DI, 8-ch DO (RoHS)

Vendor: ICP DAS