Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module vào/ra 2 cổng Ethernet switch 8 kênh đầu vào tương tự + 4 kênh đầu ra số ICP DAS ET-7217

Lượt xem: 262

ET-7017 CR Ethernet I/O Module with 8-ch AI, 4-ch DO (RoHS)
PET-7017 CR PoE Ethernet I/O Module with 8-ch AI, 4-ch DO (RoHS)
ET-7217 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-ch AI, 4-ch DO (RoHS)
PET-7217 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 8-ch AI, 4-ch DO (RoHS)

Vendor: ICP DAS