Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module 2 cổng Ethernet Modbus TCP 6 kênh AI + 2 kênh AO + 2 kênh DI + 2 kênh DO ICP DAS ET-7226

Lượt xem: 340

ET-7026 CR Ethernet I/O Module with 6-ch AI, 2-ch AO, 2-ch DI, 2-ch DO (RoHS)
PET-7026 CR PoE Ethernet I/O Module with 6-ch AI, 2-ch AO, 2-ch DI, 2-ch DO (RoHS)
ET-7226 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 6-ch AI, 2-ch AO, 2-ch DI, 2-ch DO (RoHS)
PET-7226 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 6-ch AI, 2-ch AO, 2-ch DI, 2-ch DO (RoHS)

Vendor: ICP DAS