Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module 2 cổng Ethernet Modbus TCP 16 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS ET-7242-UT

Lượt xem: 367

ET-7042 CR Ethernet I/O Module with 16-channels DO (RoHS), -25 to 75°C operating temperature
ET-7042-UT CR ~ Available soon ~ Ethernet I/O Module with 16-channels DO (RoHS), -40 to 75°C operating temperature
PET-7042 CR PoE Ethernet I/O Module with 16-channels DO (RoHS), -25 to 75°C operating temperature
ET-7242 CR Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 16-channels DO (RoHS), -25 to 75°C operating temperature
ET-7242-UT CR ~ Available soon ~ Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 16-channels DO (RoHS), -40 to 75°C operating temperature
PET-7242 CR PoE Ethernet I/O Module with 2-port Ethernet Switch, with 16-channels DO (RoHS), -25 to 75°C operating temperature

Vendor: ICP DAS