Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Máy tính nhúng công nghiệp LTE (4G)/WCDMA(3G) Wi-Fi Android & Linux Four-Faith F- IPC100-FL

Lượt xem: 379

Máy tính nhúng công nghiệp LTE (4G)/WCDMA(3G) Wi-Fi Android & Linux Four-Faith F- IPC100-FL

Vendor: Four-Faith