Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Modem GPRS IP (GPRS DTU) Four-Faith F2116

Lượt xem: 851

F2116 GPRS IP MODEM(GPRS DTU)

F2216 CDMA IP MODEM (CDMA DTU)

F2416 WCDMA IP MODEM (WCDMA DTU)

F2616 EVDO IP MODEM (3G DTU)

F2716 TDD-LTE IP MODEM (4G DTU)

F2816 FDD-LTE IP MODEM (4G DTU)

F2A16 LTE IP MODEM

Vendor: Four-Faith