Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Modem GPRS/WCDMA(3G)/LTE(4G) + LoRa, WIFI, 433MHz, ZigBee Four-Faith F2920D

Lượt xem: 619

F2920D Multiple Connection Terminal

Vendor: Four-Faith