Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Cài đặt kết nối PC với PLC

Cài đặt kết nối PC với PLC

12/10/2019 1022

Trước khi bạn tải một dự án từ máy tính của bạn xuống PLC, PC và PLC phải được kết nối thông qua một trong các giao tiếp trong cài đặt kết nối.

  • Mở dự án CICON mà bạn muốn tải xuống.
  • Nhấp vào Tool và sau đó chọn Connection Setup.
  • Từ menu chọn một trong các giao tiếp. Có 6 loại giao tiếp như sau.

Serial port

  • Port: chọn số cổng của máy tính mà cáp Nối tiếp được kết nối với PLC.
  • Baudrate: Chọn 38400bps mặc định nếu máy tính được kết nối với cổng bộ nạp của module CPU.

Nếu máy tính được kết nối với mô-đun giao tiếp Nối tiếp (CM1-SC02A, SC01A, SC01B, SC02C, CM3-SP02ERS, SP02ERR, v.v.), thì nó phải được khớp với tốc độ Baud của module nối tiếp.

  • RTS/CTS : được sử dụng khi máy tính được kết nối với PLC thông qua loại RS485.
  • Tx Delay : được sử dụng khi máy tính được kết nối với PLC thông qua bộ chuyển đổi USB sang nối tiếp.Từ menu chọn the one to protect heavy frame loading

Ethernet

Nhập Địa chỉ IP hoặc tên miền của module Ethernet hoặc module CPU CM3.

Scanning PLC: để tìm địa chỉ IP của PLC đã được kết nối với máy tính của bạn, nhấp Scanning PLC.

Nhấp vào Quét để tìm kiếm địa chỉ IP và chọn địa chỉ bạn muốn kết nối.

PLC simulator

Để mô phỏng chương trình logic bậc thang không có CPU PLC, chọn trình mô phỏng PLC.

Bạn cũng có thể kết nối PLC Simulator với XPANEL hoặc Ultimate Access (phần mềm SCADA).

Để biết thêm thông tin về cài đặt trình mô phỏng PLC, vui lòng tham khảo chương trình mô phỏng PLC.

USB port

Chọn cổng USB nếu máy tính của bạn được kết nối với PLC thông qua cáp USB.

Nếu máy tính của bạn kết nối PLC qua cổng USB lần đầu tiên, máy tính có thể không kết nối với PLC vì trình điều khiển USB không được cài đặt trong máy tính. Để cài đặt trình điều khiển USB, xin vui lòng xem phần “ Cài đặt driver USB” theo link sau https://www.tudonghoa24.com/faq/ket-noi-plc-voi-cicon-qua-cong-usb/

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.