Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Download/ Upload chương trình từ PC xuống PLC

Download/ Upload chương trình từ PC xuống PLC

10/10/2019 847
  1. Download chương trình từ PC –> PLC
  • Mở project muốn download.
  • ChọnOnline bấm chọn Connect, sau đó chọn Download ( PC –> PLC ).

Nếu muốn lưu bộ nhớ CPU, thì bỏ chọn mục Comment( Program), Variable Table

  • chọn OK

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, thông báo bật lên sẽ xuất hiện như sau.

2. Upload chương trình từ PLC lên PC

Nó được sử dụng để nhập chương trình từ module CPU kết nối với máy tính.

  • Nhấp Online và chọn Connec
  • Khi CICON kết nối với CPU, nhấp Onlinevà chọn Upload (PLC → PC).

Chọn Yes.

  • Nhập tên dự án và chọn thư mục mà bạn muốn sao lưu và sau đó nhấp vào OK.

Cửa sổ Upload sẽ hiện lên.

  • Parameter: nếu bạn chọn nó, dữ liệu tham số của CPU sẽ được tải lên.
  • Program Block: nếu bạn chọn nó, chương trình và bảng biến được tải lên.

Nhấn OK để tải lên.

Tải lên hoàn tất, bên dưới thông báo xuất hiện.

Bạn có thể tìm hiểu nội dung được tải lên tại Message Window.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.