Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Downloaf Project từ PC xuống Xpanel bằng Ethernet

Downloaf Project từ PC xuống Xpanel bằng Ethernet

14/10/2019 860

Ethernet Loader (tích hợp sẵn trong chương trình) được sử dụng để tải về bởi Ethernet. Ethernet Loader phải chạy trong suốt tiến trình download. Nếu Loader Ethernet bị thoát giữa chừng, việc tải xuống sẽ bị gián đoạn.Sau đó bạn sẽ phải hoặc là chạy Ethernet Loader một lần nữa, hoặc khởi động lại Xpanel.

1.Cài đặt địa chỉ IP Xpanel

Sử dụng Ethernet Loader

  • Chấm dứt chương trình ứng dụng Xpanel (Dự án hoạt động)

Nếu bạn chạm vào ba góc của màn hình Xpanel theo thứ tự hiển thị bên dưới, hộp thoại cấu hình Xpanel sẽ xuất hiện. Nhấp vào Exit để tắt chương trình ứng dụng Xpanel và hiển thị bàn làm việc.

  • Kiểm tra Ethernet Loader

Ethernet Loader phải luôn chạy.Nếu Trình tải Ethernet buộc phải thoát, quá trình tải xuống sẽ bị gián đoạn.nếu điều này xảy ra, Ethernet loader phải được khởi động lại. Để thực hiện việc này, hãy chuyển đến My Device  ->Xpanel và nhấp vào “Eldr.exe”.

  • Áp dụng cài đặt IP cho Xpanel.

Nhập địa chỉ IP Xpanel, Subnet Mask và Gate Way sau đó nhấp vào Apply this new setting to restart Xpanel  (cài đặt đã sửa đổi sẽ chỉ được áp dụng sau khi khởi động lại).

Using Xpanel Config

  • Mở hộp thoại Cấu hình Xpanel

Nếu bạn chạm vào ba góc của màn hình Xpanel theo thứ tự hiển thị bên dưới, hộp thoại Cấu hình Xpanel sẽ xuất hiện. Nhấp vào Comm Config để hiển thị hộp thoại cài đặt IP.

  • Cài đặt truyền thông

Chọn Ethernet từ Drop-Down menu. Nhập địa chỉ IP cho Xpanel và nhấp vào OK để thực hiện tắt hệ thống. Sau khi tắt hệ thống, cài đặt IP được sửa đổi sẽ được áp dụng cho Xpanel.

2. Download a Project From XpanelDesigner By Ethernet

Chọn Online –> Setup Link –> Ethernet

Nhấp chuột vào Select Xpanel để đưa lên danh sách các IP Xpanel hiện đang kết nối với máy PC (thông qua Ethernet).

Chọn IP Xpanel mong muốn và nhấp vào OK.

Refresh: làm mới danh sách IP Xpanel cho lựa chọn mới.

Test: kiểm tra kết nối IP Xpanel đã chọn để xem có thể sử dụng để tải xuống không.

Insert: nhập IP Xpanel theo cách thủ công.

Delete: xóa Xpanel đã chọn khỏi danh sách. Tuy nhiên, IP được phát hiện tự động trong mạng thực tế sẽ không bị xóa.

Chú ý:

– Nếu tự động được hiển thị trong trường tìm kiếm, trạng thái của Xpanel đích đã sẵn sàng tải xuống (mạng cục bộ).

– Nếu thủ công được hiển thị trong trường tìm kiếm, Xpanel đích nằm trên một mạng khác với PC.

– Nếu nhiều XpanelDesigners hiện đang mở, PC có thể không tìm thấy Xpanel đích. Bạn chỉ nên mở một XpanelDesigner khi kết nối với Xpanel bằng Ethernet.

Chọn Online -> Download To Xpanel.

Dự án được chuyển đổi thành Editing Project và phần còn lại của quy trình tải xuống giống như với Download by USB Cable.

 

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.