Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Ví dụ demo sử dụng PLC-S

Ví dụ demo sử dụng PLC-S

12/10/2019 879

Ví dụ 1: Hẹn thời gian tắt mở đèn

Đầu vào

 • Nút nhấn start: M00
 • Nút nhấn stop: M01

Đầu ra

 • Đèn 1, 2, 3: Y10, Y11, Y12

Hoạt động

Khi nhấn nút start M00, đèn 1 sáng 10s, sau đó đèn 1 tắt, đèn 2 sáng 3s, đèn 2 tắt, đèn 3 sáng 10s. Các đèn tắt/ bật liên tục, tuần tự cho đền khi nhấn nút stop M01

Mạch điều khiển:

Ví dụ 2: Điều khiển thang cuốn

Đầu vào

 • Công tắc phát hiện người (0): X01
 • Công tắc phát hiện người (1): X03

Đầu ra

 • Đèn phát sáng : Y00
 • Thang cuốn: Y003

Hoạt động

Giả sử rằng thang cuốn không di chuyển cho đến khi người nào đó đến gần nó. Khi người nào đó đến gần thang máy và công tắc phát hiện người đi qua(0) bật lên ON, đèn phát quang sáng và thang cuốn bắt đầu di chuyển. (thang chỉ di chuyển đi lên.) Người được thang cuốn đưa lên, và khi người di chuyển ra khỏi thang cuốn , công tắc(1) bật lên ON, và đèn phát quang tắt và thang cuốn trở về trạng thái không hoạt động.

Mạch điều khiển

Ví dụ 3: Điều khiển máy pha trà

Đầu vào

 • Cảm biến phát hiện ly: X00
 • Nút nhấn mở trà: X01
 • Công tắc giới hạn dưới: X03
 • Công tắc giới hạn trên: X04
 • Nút nhấn kiểm tra( reset đèn báo): X02

Đầu ra

 • Đèn báo thay trà: Y00
 • Ngõ ra phân phối trà: Y01
 • Bổ sung nước ngõ ra: Y03

Hoạt động

Cho ly cảm biến phát hiện và cho phép các nhấn nút mở trà, khi nước trà cạn ( X03 tác động ) thì bổ sung nước ngõ ra Y03, bổ sung 5 lần thì đèn báo thay trà Y00 bật, nút X02 để reset bộ đếm cũng như tắt đèn báo Y00.

Mạch điều khiển

Ví dụ 4: Điều khiển máy khoan

Đầu vào

 • Nút khởi động: X00
 • Nút dừng: X01
 • Nút nhấn đi xuống: X02
 • Công tắc giới hạn trên: X04
 • Công tắc giới hạn dưới: X03

Đầu ra

 • Khoan quay: Y03
 • Khoan đi xuống: Y01
 • Khoan đi lên : Y00

Hoạt động

Nhấn nút khởi động X01, mũi khoan quay ( Y03 tác động), nhấn X01, khoan dừng hoạt động . Nhấn nút khoan đi xuống khoan đi xuống gặp công tắc giới hạn dưới X03 thì dừng và khoan 3s sau đi lên gặp công tắc giới hạn trên X04 thì dừng di chuyển, muốn khoan đi xuống thì nhấn lại X02.

Mạch điều khiển:

Ví dụ 5: Điều khiển cuộc thi trả lời bằng đèn báo

Đầu vào

 • Nút nhấn trẻ em: X00, X01
 • Nút nhấn người lớn: X02, X03
 • Nút nhấn MC: X04
 • Công tắc chuyển đổi: X05

Đầu ra

 • Đèn trẻ em: Y00
 • Đèn người lớn: Y01
 • Mở quả cầu Jackpot: Y04

Hoạt động

Hai đội trả được phép bấm nút trả lời trước khi MC bấm X04.

Đội trẻ em có lợi thế khi đèn Y00 sáng khi ấn bất kỳ nút nhấn X00 và X01.
Đội của người lớn có sự bất lợi là khi đèn Y01 không sáng trừ khi cả hai nút nhấn X02 và X03 được ấn .
Khi MC bật công tắc may mắn X05 lên ON, 2 đội có cơ hội may mắn để mở quả cầu Jacpot nếu như họ ấn nút nhấn trả lời trong vòng mười giây.

Mạch điều khiển

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.