Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Truyền thông nối tiếp giữa Xpanel ( XT 04 và XT 07) với PLC-S

Truyền thông nối tiếp giữa Xpanel ( XT 04 và XT 07) với PLC-S

18/10/2019 879

Dùng cổng RS232

1.CICON

Vào Tool –> PLC Parameter

Các tham số Comm của PLC phải giống với tham số của Xpanel.

2. XpanelDesigner
Chọn Tools → I/O Devices và bấm New Device

Viết tên I/O Device và chọn Serial Device, sau đó bấm OK.

Từ menu Device Type kéo xuống chọn CIMON-PLC HMI.
Hãy chắc chắn rằng tất cả các chi tiết thông số đều giống nhau với tham số PLC – RS232.

Nhấn Station.
Nhập tên của Station.
Từ menu Station Type, chọn PLCS Series và bấm OK.

Click Save.

Bạn có thể thấy CIMON Station được khởi tạo.

3. Wiring

Kết nối PLCS với Xpanel như hướng dẫn đấu dây bên dưới.

Dùng cổng RS 485

1.CICON

Chọn  Tool → PLC Parameter.

Các tham số Comm của PLC phải giống với tham số của Xpanel.

2. XpanelDesigner
Chọn Tools → I/O Devices và bấm New Device

Viết tên I/O Device và chọn Serial Device, sau đó bấm OK.

Từ menu Device Type kéo xuống chọn CIMON-PLC HMI.
Hãy chắc chắn rằng tất cả các chi tiết thông số đều giống nhau với tham số PLC – RS485.

Nhấn Station.
Nhập tên của Station.
Từ menu Station Type, chọn PLCS Series và bấm OK.

Click Save.

Bạn có thể thấy CIMON Station được khởi tạo.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.