Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Upload project từ Xpanel lên PC

Upload project từ Xpanel lên PC

14/10/2019 907

Để tải lên thành công, tính năng Download the Editing Project phải được bật khi tải xuống dự án trước đó vào Xpanel.

3 cách để  Upload Project từ Xpanel lên PC

  • USB mini port cable
  • Ethernet
  • USB/SD Removable Storage Device

1.Tải lên một dự án trong khi XPanel được kết nối với một máy tính

Có thể sử dụng cáp USB mini hoặc Ethernet để kết nối Xpanel với PC ( xem download project  để biết thông tin chi tiết )

Tải lên dự án từ Xpanel lên PC bằng XpanelDesigner

Chọn Online -> Upload From Xpanel (Xpanel-> PC).

Source Folder: chọn thư mục dự án để tải lên. Vị trí mặc định là Xpanel Main Memory.

Upload A Logged Data: dữ liệu đã ghi có thể được tải lên cùng với dự án.

Chọn điểm đích

Chọn vị trí để tải lên. Khi quá trình tải lên hoàn tất, dự án hiện tại sẽ bị đóng và dự án đã tải lên sẽ được mở.

2.Uploading a Project by using a Removable Storage Device (Xpanel->PC).

  • Cắm thiết bị USB / SD / MMC vào Xpanel
  • Đóng Chương trình ứng dụng Xpanel hiện tại

Nếu bạn chạm vào ba góc của màn hình Xpanel theo thứ tự hiển thị bên dưới, hộp thoại Cấu hình Xpanel sẽ xuất hiện. Nhấp vào Exit để tắt Chương trình Ứng dụng Xpanel và hiển thị Windows CE Desktop.

  • Sao chép dự án từ Xpanel sang Removable Storage sử dụng Ethernet Loader.

Chọn Removable Storage  <-  Xpanel] trong Xpanel Ethernet Loader.

  • Chọn thiết bị Lưu trữ di động mong muốn, sau đó nhấp vào tải lên dự án.

Sau khi tải lên hoàn tất, Success to copy upload data sẽ xuất hiện.

  • Copy the project from Removable Storage to a PC

Sau khi sao chép dự án từ Xpanel sang Bộ lưu trữ di động, hãy cắm thiết bị vào PC.

Trong  XpanelDesigner, chọn Online -> Upload From Storage(Storage->PC).

Editing Project Path: đặt đường dẫn dự án cho thiết bị Lưu trữ di động; nó phải nằm trong thư mục gốc. Xpanel không thể nhận ra thư mục con.

Ví dụ) D: \, E: \, F: \

Project List: chọn dự án mong muốn trên Removable Storage device.

Tiếp theo, chọn vị trí trên PC để tải lên.

3.Thực hiện một dự án trực tiếp từ Removable Storage Device.

Xpanel hỗ trợ chạy một dự án trực tiếp từ Removable Storage Device. Điều này hữu ích khi Project quá lớn để tải xuống bộ nhớ Xpanel.

Một dự án trong thiết bị lưu trữ di động có mức độ ưu tiên cao hơn một dự án trong bộ nhớ trong của Xpanel.

Khi Xpanel khởi động (được bật), nó sẽ quét các dự án trong Thiết bị lưu trữ di động trước tiên. Nếu không tìm thấy tệp dự án trong bất kỳ Thiết bị lưu trữ di động nào, thì Xpanel sẽ chạy dự án trong bộ nhớ trong của nó.

  • Lưu dự án vào thiết bị lưu trữ di động

Chọn Online ->  Make Executing Removable Memory. Chọn thư mục đích (đường dẫn gốc) nơi dự án sẽ được lưu.

  • Thực hiện dự án trực tiếp từ Thiết bị lưu trữ di động

Cắm Thiết bị lưu trữ di động vào Xpanel, sau đó khởi động lại nó.Bạn cũng có thể đóng chương trình ứng dụng Xpanel hiện đang chạy, sau đó nhấp đúp vào chương trình Ứng dụng Xpanel trên bàn làm việc.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.