Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chống sét RS-485 3Onedata FL485

Lượt xem: 340

FL485:
RS-485 lightning protector, 4500V protection

Vendor: 3Onedata