Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng ICP DAS G-4514PD-4GAU

Lượt xem: 374

G-4514PD-4GAU CR CR 4G LTE Power Saving PAC with Solar charger, LCD display and GPS Function (RoHS)

Vendor: ICP DAS