Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Geokon Việt Nam, Đại diện phân phối thiết bị quan trắc Geokon tại Việt Nam

Geokon

Phần mềm xử lý và báo cáo dữ liệu đo chuyển vị ngang – đo nghiêng Inclinometer Geokon SiteMaster · SiteMaster Plus

Inclinometer Data Reduction Software | SiteMaster · SiteMaster Plus

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nghiêng – chuyển vị ngang Geokon 6015

Horizontal Inclinometer Probe | Model 6015

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Thiết bị đo dịch chuyển ngang – đo nghiên cầm tay Geokon GK-604D

Digital Inclinometer | Spiral Indicator System (MEMS) | Model GK-604D

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo lực kéo (Tension Load Cells VW) Geokon 4915

Tension Load Cells (VW) | Model 4915

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Thiết bị đo tải trọng bu lông neo (Instrumented Rockbolts VW) Geokon 4910

Instrumented Rockbolts (VW) | Model 4910

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo tải trọng (Load Cells Electrical Resistance) Geokon 3000

Load Cells (Electrical Resistance) | Model 3000

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo tải trọng dây rung (Load Cell VW) Geokon 4900

Load Cells (VW) | Model 4900

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất đáy móng (Semiconductor Type) Geokon 3500

Semiconductor Type | Model 3500

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất đáy móng (Pile Tip Type VW) Geokon 4855

Pile Tip Type (VW) | Model 4855

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất đáy móng (NATM Style Shotcrete Stress VW) Geokon 4850

NATM Style Shotcrete Stress (VW) | Model 4850

Đọc tiếp
Vendor: Geokon
1 2 3 4 5 6 10