Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Geokon

Geokon Việt Nam, Đại diện phân phối thiết bị quan trắc Geokon tại Việt Nam

Geokon

Thiết bị Nold DeAerator™ Geokon 2100

Nold DeAerator™ | Model 2100

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cáp tín hiệu cho thiết bị quan trắc công trình Geokon Cables

Cables | Geotechnical & Hydrological Applications

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nhiệt độ dạng chuỗi có địa chỉ Geokon 3810A

Addressable Thermistor Strings | Model 3810A

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nhiệt độ thi công tạm thời dạng chuỗi Geokon 3810

Thermistor Strings | Model 3810

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nhiệt độ thi công Geokon 3800

Thermistor Probes | Model 3800

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo nhiệt độ công trình bằng sợi quang Geokon FP4700

Temperature Sensors (Fiber Optic) | Model FP4700

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất hố khoan Geokon 5000

Borehole Deformation Gages | Model 5000

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất bê tông (VW) Geokon 4370

Concrete Stressmeters (VW) | Model 4370

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất hố khoan (VW) Geokon 4360

Soft Inclusion Stress Cells (VW) | Model 4360

Đọc tiếp
Vendor: Geokon

Cảm biến đo ứng suất hố khoan 3 trục Biaxial (VW) Geokon 4350

Biaxial Stressmeters (VW) | Model 4350

Đọc tiếp
Vendor: Geokon
1 2 3 4 5 6 13