Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Router công nghiệp WCDMA (3G) kết nối Ethernet + RS-232/485 ICP DAS GRP-530M

Lượt xem: 354

GRP-530M CR

3G Gateway (RoHS)

Vendor: ICP DAS