Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi BACnet/IP to Modbus RTU ICP DAS GW-5492

Lượt xem: 1158

GW-5492
BACnet/IP to Modbus RTU Gateway

Vendor: ICP DAS