Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi BACnet/IP to Modbus TCP/IP ICP DAS GW-5493

Lượt xem: 921

GW-5493
BACnet/IP to Modbus TCP Gateway

Vendor: ICP DAS