Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi CANOpen sang Profibus ICP DAS GW-7553-CPM

Lượt xem: 609

GW-7553-CPM CR
PROFIBUS to CANopen Gateway (RoHS)
GW-7553-CPM-M CR
PROFIBUS to CANopen Gateway (RoHS) (Metal casing)

Vendor: ICP DAS