Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi PROFINET sang Modbus RTU/ASCII ICP DAS GW-7662

Lượt xem: 399

GW-7662 CR
PROFINET to Modbus RTU/ASCII Gateway (RoHS)

Vendor: ICP DAS