Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi PROFINET sang Modbus TCP/IP ICP DAS GW-7663

Lượt xem: 352

GW-7663 CR
PROFINET to Modbus TCP Gateway (RoHS)

Vendor: ICP DAS