Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi Modbus RTU/ASCII sang HART ICP DAS HRT-710

Lượt xem: 559

HRT-710 CR
Modbus RTU/ASCII to HART Gateway (RoHS)
HRT-310 CR
Modbus RTU/ASCII to HART Gateway (Upright) (RoHS)

Vendor: ICP DAS