Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7011P

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7011P

Lượt xem: 198

I-7011 CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7011D CR I-7011 with with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7011P CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7011PD CR I-7011P with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
M-7011-G CR 1-channel Thermocouple Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7011D-G CR M-7011 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Mã: I-7011P Danh mục: ,

Vendor: ICP DAS