Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7012F

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7012F

Lượt xem: 152

I-7012 CR 1-channel Analog Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7012-G CR 1-channel Analog Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
I-7012D CR I-7012 with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7012F CR 1-channel High Speed Analog Input Module using the DCON Protocol (16-bit) (Blue Cover) (RoHS)
I-7012FD CR I-7012F with 7-segment LED Display (16-bit) (Blue Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS