Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7012FD

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào tương tự + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7012FD

Lượt xem: 160

I-7012FD CR I-7012F with 7-segment LED Display (16-bit) (Blue Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS