Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 DCON 1 kênh đầu vào RTD + 2 kênh DO + 1 kênh DI ICP DAS I-7013

Lượt xem: 316

I-7013 CR 1-channel RTD Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7013-G CR 1-channel RTD Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS