Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 DCON 6 kênh đầu vào RTD ICP DAS I-7015P

Lượt xem: 243

I-7015P-G CR 6-channel RTD Input Module with 3-wire Lead Resistance Elimination using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS