Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Module RS-485 DCON 2 kênh đầu vào 4-Wire Full-Bridge Strain Gauge + 4 DO + 1 DO ICP DAS I-7016

Module RS-485 DCON 2 kênh đầu vào 4-Wire Full-Bridge Strain Gauge + 4 DO + 1 DO ICP DAS I-7016

Lượt xem: 181

I-7016 CR 2-channel Strain Gauge Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7016D CR I-7016 with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7016D-G CR I-7016 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7016-G CR 2-channel Strain Gauge Input Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7016D-G CR M-7016 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Vendor: