Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 DCON 2 kênh đầu vào 4-Wire Full-Bridge Strain Gauge + 4 DO + 1 DO ICP DAS I-7016D

Lượt xem: 263

I-7016D CR I-7016 with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Vendor: