Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 DCON 8 kênh đầu vào tương tự ICP DAS I-7017C

Lượt xem: 262

I-7017C CR 8-channel Current Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS