Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 DCON 10 kênh đầu vào cặp nhiệt Thermocouple ICP DAS I-7018Z

Lượt xem: 256

I-7018Z-G/S CR 10-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
Includes an I-7018Z Module and a DB-1820 Daughterboard.
I-7018Z-G/S2 CR 10-channel Thermocouple Input Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
Includes an I-7018Z Module, a DN-1822 Daughterboard and a CD-2518D 1.8 m Cable.

Vendor: ICP DAS