Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 DCON 3 kênh đầu vào RTD ICP DAS I-7033

Lượt xem: 238

I-7033 CR 3-channel RTD Input Module using the DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS