Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 DCON 3 kênh đầu vào RTD ICP DAS I-7033D

Lượt xem: 224

I-7033D CR I-7033 with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS