Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Module RS-485 DCON 12 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-7061

Module RS-485 DCON 12 kênh đầu ra Relay ICP DAS I-7061

Lượt xem: 334

I-7061-G CR 12-channel Power Relay Output Module with DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
I-7061D-G CR I-7061 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7061-G CR 12-channel Power Relay Output Module with DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7061D-G CR M-7061 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)
I-7067 CR 7-channel Signal Relay Output Module with DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7067D CR I-7067 with LED Display (Blue Cover) (RoHS)
I-7067D-G CR I-7067 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7067-G CR 7-channel Signal Relay Output Module with DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7067D-G CR M-7067 with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS