Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ chuyển đổi cách ly RS-232 sang RS-485 ICP DAS I-7520

Bộ chuyển đổi cách ly RS-232 sang RS-485 ICP DAS I-7520

Lượt xem: 4507

I-7520 CR Isolated RS-232 to RS-485 Converter (RoHS)
I-7520A CR Isolated RS-232 to RS-422/485 Converter (RoHS)
I-7520-G CR Isolated RS-232 to RS-485 Converter (Gray Cover) (RoHS)
I-7520A-G CR Isolated RS-232 to RS-422/485 Converter (Gray Cover) (RoHS)
I-7520R CR RS-232 to Isolated RS-485 Converter (RoHS)
I-7520AR CR RS-232 to Isolated RS-422/485 Converter (RoHS)
I-7520R-G CR RS-232 to Isolated RS-485 Converter (Gray Cover) (RoHS)
I-7520AR-G CR RS-232 to Isolated RS-422/485 Converter (Gray Cover) (RoHS)

Vendor: ICP DAS