Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi cách ly RS-232 sang RS-485 ICP DAS I-7520

Lượt xem: 5324

I-7520 CR Isolated RS-232 to RS-485 Converter (RoHS)

Vendor: ICP DAS