Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi Profibus sang RS-232/422/485 ICP DAS I-7550

Lượt xem: 554

I-7550-B CR
PROFIBUS to RS-232/422/485 Converter (RoHS)
I-7550-M CR
PROFIBUS to RS-232/422/485 Converter (RoHS) (Metal casing)

Vendor: ICP DAS