Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi Profibus sang Ethernet ICP DAS I-7550E

Lượt xem: 567

I-7550E CR
PROFIBUS/Ethernet Converter(RoHS)
I-7550E-M CR
PROFIBUS/Ethernet Converter(RoHS) (Metal casing)

Vendor: ICP DAS