Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ chuyển đổi PROFINET sang RS-232/422/485 ICP DAS I-7580

Lượt xem: 365

I-7580 CR
PROFINET to RS-232/422/485 Converter (RoHS)

Vendor: ICP DAS