Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ điều khiển lập trình nhúng 4 slots Faster CPU (80 MHz) Ethernet ISaGRAF PAC ICP DAS I-8437-80

Bộ điều khiển lập trình nhúng 4 slots Faster CPU (80 MHz) Ethernet ISaGRAF PAC ICP DAS I-8437-80

Lượt xem: 194

I-8437-80 CR 4 slots Faster CPU (80 MHz) Ethernet ISaGRAF PAC (RoHS)
I-8437-80-G CR
I-8837-80 CR 8 slots Faster CPU (80 MHz) Ethernet ISaGRAF PAC (RoHS)
I-8837-80-G CR
I-8417 CR 4 slots ISaGRAF PAC (RoHS)
I-841-G CR
I-8817 CR 8 slots ISaGRAF PAC (RoHS)
I-8817-G CR
-G : means “Gray” color

Vendor: ICP DAS