Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ điều khiển lập trình nhúng ICP DAS I-8437-80

Lượt xem: 366

I-8437-80 CR & I-8437-80-G CR: 4 slots Faster CPU (80 MHz) Ethernet ISaGRAF PAC (RoHS)

Vendor: ICP DAS