Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn
Trang chủ » Sản phẩm » Bộ điều khiển lập trình nhúng 80M CPU ,512K Flash,512K SRAM,8 Slot,10M Ethernet ICP DAS I-8838

Bộ điều khiển lập trình nhúng 80M CPU ,512K Flash,512K SRAM,8 Slot,10M Ethernet ICP DAS I-8838

Lượt xem: 196

I-8438-G 80M CPU ,512K Flash,512K SRAM,4 Slot,10M Ethernet
I-8838-G 80M CPU ,512K Flash,512K SRAM,8 Slot,10M Ethernet

Vendor: ICP DAS