Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Phần mềm chương trình mẫu Imaging source IC Barcode

Lượt xem: 75

SDK to recognize 1D and 2D barcodes from camera images and image streams

 

Mã: IC Barcode Danh mục: ,

Vendor: The Imaging Source(TIS)